(Chữ ký số VNPT CA) Hạn chót để các CTCK đang cung cấp dịch vụ giao du chứng khoán trực tuyến phải hoàn thiện các yêu cầu về chứng thư số là ngày 15/1/2014.
giao dich chung khoan online can chu ky so vnpt ca
Giao dịch chứng khoán online cần chữ ký số VNPT CA
Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao du điện tử trên thị trường chứng khoán thay thế cho Thông tư số 50/2009/TT-BTC ngày 16/03/2009. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2013. Một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư này là các công ty chứng khoán đã được hài lòng cung cấp dịch vụ giao du chứng khoán trực tuyến trong kì hạn 6 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực thi hành phải hoàn thiện các yêu cầu về chứng thư số đối với trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của công ty chứng khoán (quy định tại Điểm a Khoản 10 Điều 7). Yêu cầu này đặt ra để đảm bảo an toàn và an ninh bảo mật đối với các giao du trực tuyến. Cũng theo Thông tư 87, công ty chứng khoán và nhà đầu tư được chủ động chọn lọc sử dụng loại chữ ký số, chứng thư số trong giao du mua, bán chứng khoán trực tuyến. Khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng chứng thư số công cộng trong giao du mua, bán chứng khoán trực tuyến.