Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020

Ngày 27-5, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1978/UBND-KT về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2020 gửi các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã. 
Day manh trien trai hoa don dien tu, bien lai dien tu nam 2020

Theo Thông báo số 130/TB-BCĐCQĐT ngày 17-2-2020, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đặt ra chỉ tiêu: “Trong năm 2020, phấn đấu 100% các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố thực hiện giao dịch, thanh toán bằng hóa đơn điện tử...”.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan thuế các cấp tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung và yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý chủ động, tích cực áp dụng hóa đơn điện tử; đồng thời, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cơ quan thuế đôn đốc doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đẩy mạnh việc áp dụng biên lai điện tử thu phí, lệ phí đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị (tương tự hệ thống đã áp dụng triển khai tại Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 11-2017).

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai chương trình hóa đơn điện tử, biên lai điện tử giữa các đơn vị; báo cáo UBND thành phố kết quả hằng tháng.

Theo Hanoimoi.com 

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status