Xử lý số tiền đã trích từ tài khoản ngân hàng

Trường hợp ngân hàng đã thực hiện trích chuyển số tiền từ tài khoản tiền gửi của DN, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lào Cai theo dõi khoản tiền này cho đến khi có quyết định khác của tòa án.

Trước vướng mắc của Cục Hải quan Lào Cai liên quan đến xử lý số tiền đã trích từ tài khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty CP khai khoáng Minh Đức (gọi tắt là DN), theo Tổng cục Hải quan, Khoản 4, Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền kèm theo lệnh thu ngân sách nhà nước, kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng có trách nhiệm làm thủ tục trích chuyển số tiền của đối tượng bị cưỡng chế vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước; thông báo ngay cho cơ quan ban hành quyết định cưỡng chế và đối tượng bị cưỡng chế biết ngay trong ngày trích chuyển”. 

Theo đó, đối với vụ việc của DN, ngay sau khi nhận được Quyết định 34/QĐ-HQCKLC ngày 9/3/2020 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) về việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi Ngân hàng Agribank Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai II của DN, ngân hàng đã thực hiện phong tỏa tài khoản của DN theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 18/3/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định 02/2020/QĐ-BPKCTT về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đình chỉ thi hành Quyết định 34/QĐ-HQCKLC, ngân hàng đã thực hiện phong tỏa tài khoản của DN từ khi nhận được quyết định của cơ quan Hải quan.

Trường hợp ngân hàng đã thực hiện trích chuyển số tiền của DN từ tài khoản tiền gửi, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Lào Cai chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai theo dõi khoản tiền này cho đến khi có quyết định khác của tòa án.

Theo Báo Hải quan

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status