Hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế
173 doanh nghiệp đã được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất
Tránh lạm dụng, trục lợi chính sách khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Hải quan ngừng cập nhật số liệu xuất khẩu gạo theo hạn ngạch
Quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm chặt chẽ, thận trọng, bảo toàn sự bền vững của quỹ
Kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Triển khai hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa để phòng, chống Covid-19
x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status