Được hoàn thuế GTGT đối với hàng nộp nhầm, nộp thừa

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng NK nộp nhầm, nộp thừa liên quan đến việc xác định đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Được hoàn thuế GTGT

Theo Tổng cục Hải quan, quy định tại Luật thuế GTGT và Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC, nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do vậy, trường hợp DN đã nộp thuế GTGT cho nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất XK và đã được thực XK sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK (đã nộp thuế GTGT), thì số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư NK cấu thành trong sản phẩm thực tế đã XK được coi là nộp thừa.

Được biết, những vướng mắc liên quan đến việc xác định đối tượng thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa trong các trường hợp khác, Tổng cục Hải quan đã trao đổi với các đơn vị liên quan để báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Tuy nhiên, trước mắt Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nộp nhầm, nộp thừa của những tờ khai đăng ký từ ngày 1-1-2014 .

Theo HQ Online

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status