Công văn 5806/TCT-KK : Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn trên gửi Cục Thuế các tỉnh thành trực thuộc trung ương giải đáp thắc mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi khấu trừ, hoàn thuế. 

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Theo đó chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải có đầy đủ ; 

- Tên, số hiệu, ngày tháng năm lập chứng từ. 

- Tên địa chỉ, CMND , số hiệu tài khoản của người trả tiền, tên địa chỉ ngân hàng phục vụ người trả tiền 

- Tên địa chỉ, CMND , số hiệu tài khoản của người thụ hưởng số tiền trên chứng từ, tên địa chỉ ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đầy đủ 

- Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người liên quan... 

- Các thông tin khác theo quy định của các tổ chức tín dụng

Tải công văn tại đây

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status