Từ 1/1/2015: Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh khai nộp thuế theo doanh thu

Thay vì phải kê khai nộp thuế theo quy trình khá phức tạp trước đây, thì từ 1/1/2015 các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ % trên doanh thu, hay còn gọi là nộp thuế khoán. 

Từ 1/1/2015: Hộ gia đình kinh doanh khai nộp thuế theo doanh thu
Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ chỉ khai, nộp thuế theo doanh thu
Đây là một trong những nội dung quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 vừa được Quốc hội khoá XIII thông qua 26/11/2014.

Cụ thể, tại Luật quy định hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế suất toàn phần trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau: Phân phối, cung cấp hàng hoá 0,5%; dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 2%. 

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp 5%. Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh doanh khác 1%. 

Số thuế phải nộp của các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan thuế. 

Với hình thức này, việc kê khai nộp thuế của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh sẽ đơn giản hơn, đồng thời tạo điều kiện cho người nộp thuế, người dân có điều kiện giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế./.

Theo Thời báo tài chính Việt Nam

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

x

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

ảnh viền

DMCA.com Protection Status